คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2017

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

28 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี บริจาคโลหิตเพื่อสนับสนุนโลหิตให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งทำขึ้นโดยกลุ่มคนพิการ

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 กิจกรรมของสมาคมฟื้นฟูและพัฒนาด้านอาชีพ คนพิการ จ.นนทบุรี ขอความอนุเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งทำขึ้นโดยกลุ่มคนพิการ ราคาชิ้นละ 10 บาท

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

11 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

 

อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ร่วมเป็นเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับความอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์จากผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ก่อนออกฝึกงาน เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติตัวได้ถูกต้องในสถานประกอบการนั้นๆ

กีฬาสีภายใน เชื่อมสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด

การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้