คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม 2017

โครงการป้องกันแก้ปัญหาเอดส์

วันที่ 27 ก.ค. 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการป้องกันแก้ปัญหาเอดส์ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเสมาธรรมจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา และปลูกฝังเจตคติในการครองตนให้แก่ นักศึกษา อย่างเป็นระบบ และสามารถหยุดยั้งปัญหาต่างๆ ที่เป็นเหตุให้เป็นผู้ติดเชื้อเอดส์

งานเฉลิมพระเกียรติ

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

นักศึกษาและคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ร่วมปลูกป่า ตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ในวันที่ 14 ก.ค.60 ณ เขาพระยาเดินธง ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

รางวัลความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 4 ก.ค.60 นายอภิสิทธิ์ กลิ่นเผือก นักศึกษา ปวช.3/1 สาขาการบัญชี รับมอบรางวัล ความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.วิชัย ไทยถาวร (ผู้อำนวยการพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ,นายกพุทธสมาคม จ.ลพบุรี ,ประธานมูลินิธิไทยถาวรเพื่อพระพุทธศาสนาและประธานภาค 2 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย) ผู้มอบรางวัลในครั้งนี้

พิธีหล่อเทียนพรรษา

วันที่ 4 ก.ค.60 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อให้นักศึกษาและคณะครูได้ร่วมหล่อเทียน เพื่อจะนำไปถวายให้กับวัดต่างๆในจังหวัด โดย ดร.วิชัย ไทยถาวร (ผู้อำนวยการพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ,นายกพุทธสมาคม จ.ลพบุรี ,ประธานมูลินิธิไทยถาวรเพื่อพระพุทธศาสนาและประธานภาค 2 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย) เป็นประธานในพิธี

มอบนมและผลไม้แก่เด็กๆและคนชรา

คณะครู นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ร่วมบริจาค นมและผลไม้ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนปัญญานุกูล โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน บ้านพักคนชรา เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา

หมวดวิชาพื้นฐานจัดกิจกรรมการเรียน การสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ให้กับนักเรียน-นักศึกษา