คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2017

ร่วมฝึกทำดอกไม้จันทน์

29 พค 60 ผอ.พรทิพย์ โพธิ์บัว นำ คณะครูและ นักศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยีละโว้ เข้าร่วมฝึก ทำ ดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์ ฝึกอบรมหมู่บ้าน พระที่นั่งเย็น หมู่ 9 ทะเลชุบศร โดยมี วิทยากร หมู่บ้าน ฝึกอบรม

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

29 พ.ค.60 บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ คณะครู-นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

VDO ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 และประชุมผู้ปกครอง

โพสต์โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ บน 23 พฤษภาคม 2017

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 พ.ค.2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

วันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

17 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบวันก่อตั้งวิทยาลัย จากโรงเรียนช่างกลละโว้ ปี พ.ศ. 2515 จนถึงปัจจุบัน ครบ 45 ปี ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

กีฬาครูอาชีวะลพบุรี ครั้งที่ 13

กีฬาครูอาชีวะลพบุรี ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2559 สังสรรค์ชาวอาชีวะเอกรัฐร่วมใจ สร้างคน สร้างชาติ

 

อบรมพัฒนาสื่อดิจิทัล ยุค 4.0

วันที่ 17 มี.ค.60 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดอบรมครูและบุคลากร ในหัวข้อ พัฒนาสื่อดิจิทัล ยุค 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุนทรีย์ วิพัฒครุฑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี