คลังเก็บรายเดือน: กุมภาพันธ์ 2017

โครงการบริการจัดหางานให้กับนักเรียน-นักศึกษา

วันที่ 24 ก.พ.60 อบรมนักศึกษาระดับ ปวส2.โครงการบริการจัดหางานให้กับนักเรียน-นักศึกษา โดยมีหน่วยงานและบริษัทมารับสมัครงานถึงวิทยาลัย

พิธีมอบวุฒิบัตรและเครื่องหมายวูดแบดจ์

วันที่ 23 ก.พ.60 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและเครื่องหมายวูดแบดจ์ให้กับอาจารย์ที่ผ่านการประเมินขั้นที่ 5 ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ โดย ผอ.กิจจา จงประเสริฐ ผู้ตรวจการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้มอบ

Singha R-Expert5

15 ก.พ.60 นางพรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ และผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม Singha R-Expert5 จัดการความรู้ ผลักดันความฝัน โดย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดกิจกรรมครั้งนี้

ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น (Opec administrator award 2017)

วันที่ 14 ก.พ.60 นางพรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้ารับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น งานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

โครงการพลังงานสัญจร

วันที่ 8 ก.พ.60 ปตท.จัดโครงการพลังงานสัญจรให้ความรู้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ณ ห้องประชุมเสมาธรรมจักร อาคาร 6 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

รับประกาศเกียรติคุณ

วันที่ 9 ก.พ.60 นางพรทิพย์ โพธิ์บัว รับประกาศเกียรติคุณ จาก นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เนื่องจากเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2559 (วันคนพิการสากล จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 ณ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จ. ลพบุรี)

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา

วันที่ 7 ก.พ.60 นักศึกษาระดับ ปวส.2 และ ปวช.3 เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนรู้

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนรู้ กลุ่มภาคกลาง และตะวันออก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ วันที่ 15 มกราคม 2560

เยาวชนดีเด่น

นายสุริยา ธรรมมา นักศึกษาระดับ ปวช.3 ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 14 ม.ค. 60 โดย นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ปัจฉิมนิเทศ ปวส.2 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 19-20 มกราคม 2560 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ระดับ ปวส.2 ทัศนศึกษาและปัจฉิมนเทศ ณ โรงแรมสวนบวกหาด จ.เพชรบุรี กิจกรรมต่างๆที่วิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสนุกสนาน ผ่อนคลาย รู้รักสามัคคี และจดจำสิ่งดี ที่วิทยาลัยมอบให้กับนักศึกษาทุกๆคน