คลังเก็บรายเดือน: พฤศจิกายน 2016

พิธีน้อมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีน้อมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

img_8407

พิธีน้อมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๙ น. ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้