คลังเก็บรายเดือน: ตุลาคม 2016

การประชุมคณะกรรมการตัวแทนสถานศึกษาเอกชน

การประชุมคณะกรรมการตัวแทนสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นในวันที่ 9 ธันาวาคม 2559

คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ตัวแทนทีมชาติไทยกีฬาวู้ดบอล คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 3 ตุลาคม 2559 นาย นคร นวลรักษา นักศึกษาระดับ ปวช.2 ได้ 2 เหรียญทอง ประเภท ทีมแฟร์เวย์ และ ทีมสโตรก นางสาวอัจฉรา ทองนิ่ม นักศึกษาระดับ ปวส.1 ได้1เหรียญทอง ประเภททีมสโตรก 1 เหรียญทองแดง ประเภท ทีมแฟร์เวย