คลังเก็บรายเดือน: กันยายน 2016

รับป้ายโรงอาหารมาตรฐาน

วันที่ 7 กันยายน 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ รับมอบป้าย clean food good taste (โรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย)จาก นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด และส่งร้านค้าเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสายอด

รับการตรวจประเมินความพร้อม

2 กันยายน 2559 รับการตรวจประเมินความพร้อมและความเหมาะสม ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ศูนย์ทดสอบฯ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ และพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผล)

พัน.ปจว. กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาให้ความรู้นักศึกษา

29 ส.ค. 59 พัน.ปจว. กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ให้ความรู้นักศึกษา เรื่อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

การตรวจประเมินขั้นที่ 5 ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

วันที่ 25 ส.ค.59 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้รับการตรวจประเมินขั้นที่ 5 ลูกเสือวิสามัญ

เซปักตะกร้อ ชนะเลิศอันดับ 1

ขอแสดงความยินดีกับทีมเซปักตะกร้อวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษา จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่23- 24 ส.ค.59 ณ สนามโรงเรียนปิยะบุตร์ โดยมี อ.ธงธวัช ปานโต เป็นผู้ควบคุมทีม