คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2016

กิจกรรมวันแม่

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จัดกิจกรรมวันแม่ประจำปีการศึกษา2559 โดย นางศิริพร เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แม่ตัวอย่างประจำปี 2559

กีฬาภายใน เชื่อมสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด

9-11 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดการแข่งขัน กีฬาภายใน เชื่อมสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด เพื่อความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ