คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม 2016

รับการตรวจสุขาภิบาลโรงอาหารโรงเรียน

วันที่ 27 ก.ค.59 เวลา 10.30น. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้รับการตรวจสุขาภิบาลโรงอาหารโรงเรียน ด้วยเทศบาลเขาสามยอดได้จัดทำโครงการโรงเรียนในพื้นที่เขาสามยอดมาตรฐานอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ในโรงเรียนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขาสามยอด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและประกันคุณภาพของอาหาร

การฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ

23 ก.ค. 59 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูสู่มือาชีพ (โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา) โดยวิทยากร อาจารย์สมชาย ประภาสะโนบล

การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน

การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน ระดับ ปวช.3และ ปวส.2 ณ ห้องประชุมเสมาธรรมจักร อาคาร6 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ วันที่ 21-22 ก.ค.2559 โดย อ.สมชาย ประภาสะโนบล

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

13606453_1105924872784491_618459782848141723_n