คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2016

มอบเกียรติบัตร

ผอ.พรทิพย์ โพธิ์บัว มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และนักศึกษาที่สอบชุดวิชาสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป ผ่านเกณฑ์ระดับประเทศ และอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ในโครงการการสอบ V-NET

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1080464371997208.1073742321.250407548336232&type=3

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 พร้อมทั้งประชุมผู้ปกครอง มีผู้เข้าร่่วมทั้งหมด 1200 คน โดยมีอาจารย์สมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุล ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เป็นประธานในพิธี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1077699362273709.1073742320.250407548336232&type=3