คลังเก็บรายเดือน: มีนาคม 2016

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2558

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี