คลังเก็บรายเดือน: กุมภาพันธ์ 2016

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สอบผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

1935082_1015937331783246_7685197317772146948_n

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สอบผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของศูนย์ทดสอบฯ จำนวน209 คน ทั้งนักศึกษาและคณะครู ในวันที16 กุมภาพันธ์ 2559

ตะกร้อลอดห่วงสืบสานตำนานไทย

IMG_8867

งานแข่งขันตะกร้อลอดห่วงสืบสานตำนานไทยจัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ โดยมีผู้สนับสนุน 1.พระอุดมประชาทร (เจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี 2. จังหวัดลพบุรี 3.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี 4.วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เพื่อประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559

ครูดีเด่นงานวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 33

วันการศึกษาเอกชนจัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 33 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นผู้มอบโล่ครูดีเด่นให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูดีเด่นประจำปี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรีIMG_5046

ประเมินความคิดวิเคราะห์

สช. ประเมินความคิดวิเคราะห์ นักศึกษาระดับ ปวช. 2 และประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ นัศึกษาระดับ ปวช. 3 ณ อาคาร 6 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้