คลังเก็บรายเดือน: ธันวาคม 2015

จิตสาธารณะ

9ธันาวาคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จัดซุ้มอาหารรับรองแขกที่มาร่วมงาน แสงสุวรรณภูมิแสงแห่งพระราชศรัทธา ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ประชุมผู้ปกครอง

เสาร์ 28 พ.ย. 58 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อแก้ปัญหาผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โดย ผอ.พรทิพย์ เป็นประธานการประชุม และผู้ปกครองให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

กิจกรรมวันพ่อ

กิจกรรมวันพ่อปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ นายสมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุล เป็นประธานในพิธี โดยมีการมอบโล่พ่อตัวอย่างและมอบเกียรติบัตรนักศึกษาทำความดี ซื่อสัตย์

กิจกรรมวันพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

กิจกรรมวันพ่อปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ นายสมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุล เป็นประธานในพิธี โดยมีการมอบโล่พ่อตัวอย่างและมอบเกียรติบัตรนักศึกษาทำความดี ซื่อสัตย์

 

ดูภาพทั้งหมด…