คลัีงเก็บรายวัน: 03/09/2015

โล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เนื่องจากพัฒนานักศึกษาได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

2 ก.ย. 58 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จ.ลพบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เนื่องจากพัฒนานักศึกษาได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)

IMG_4184นางพรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ นำตัวแทนนักศึกษาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดระเบียบสังคมรอบวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ระหว่าง หน่วยงานราชการ สถานบันการศึกษาและผู้ประกอบการ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในการลงนามครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตำรวจภูธรอำเภอเมืองลพบุรี

บุคคลที่เป็นแบบอย่างและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติและศาสนา

11052011_940065626037084_3234455052688778209_nดร.ศรุตยา สุนาถวนิชย์กุล ผู้บริหารบริษัท อภิญญาเทรดดิ้ง จำกัด ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้ารับประทานรางวัลประกาศเกียรติคุณประจำปี 2558 โครงการยกย่องสรรค์สร้าง บุคคลที่เป็นแบบอย่างและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติและศาสนา โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญโญ) รางวัลบุคคลคุณธรรม แห่งปี 2558 วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรกองทัพบก

รับรางวัลครูภาษาไทย

119204

อ.สุทิศา คำน้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ รับโล่รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประจำปี 2558 จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 วันที่ 20 สิงหาคม 2558 โดย ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีฯ

อบรมก่อนออกฝึกงาน

อบรมก่อนออกฝึกงานและอบรมแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ โดย บริษัทเบทเตอร์เวย์ จำกัด (มิสทีน) ณ ห้องประชุมเสมาธรรมจักร

รับมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ได้เข้าร่วมโครงการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

11220864_935073216536325_3477389472002097454_n

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ได้เข้าร่วมโครงการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2558 โดย รองศาสตราจารย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รับมอบเกียรติบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนการดำเนินงานทางการศึกษาในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

11873470_935070883203225_8381666525071968538_nสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนการดำเนินงานทางการศึกษาในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2558 โดย นายสมเกียรติ บุญรอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ