คลังเก็บรายเดือน: กันยายน 2015

การประกวดสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ

IMG_2244นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ระดับ ปวส.1 เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะและการจัดโต๊ะหมู่บูชา โดยมีคณะกรรมการจากยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดลพบุรี นางสมัย ลาเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มาร่วมประเมินและให้คะแนนในครั้้งนี้

โครงการอาชีวศึกษาเอกชนต้นแบบปลอดบุหรี่

IMG_1950วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้ารับการตรวจประเมินโครงการอาชีวศึกษาเอกชนต้นแบบปลอดบุหรี่ วันที่ 4 ก.ย.58

โล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เนื่องจากพัฒนานักศึกษาได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

2 ก.ย. 58 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จ.ลพบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เนื่องจากพัฒนานักศึกษาได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)

IMG_4184นางพรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ นำตัวแทนนักศึกษาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดระเบียบสังคมรอบวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ระหว่าง หน่วยงานราชการ สถานบันการศึกษาและผู้ประกอบการ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในการลงนามครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตำรวจภูธรอำเภอเมืองลพบุรี

บุคคลที่เป็นแบบอย่างและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติและศาสนา

11052011_940065626037084_3234455052688778209_nดร.ศรุตยา สุนาถวนิชย์กุล ผู้บริหารบริษัท อภิญญาเทรดดิ้ง จำกัด ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้ารับประทานรางวัลประกาศเกียรติคุณประจำปี 2558 โครงการยกย่องสรรค์สร้าง บุคคลที่เป็นแบบอย่างและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติและศาสนา โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญโญ) รางวัลบุคคลคุณธรรม แห่งปี 2558 วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรกองทัพบก

รับรางวัลครูภาษาไทย

119204

อ.สุทิศา คำน้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ รับโล่รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประจำปี 2558 จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 วันที่ 20 สิงหาคม 2558 โดย ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีฯ