คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2015

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

IMG_9765เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีคุณวัลลีย์ ศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศึกษาธิการ ภาค 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ คุณแม่ดีเด่นประจำปี 2558

ถวายเพลสามเณร บรรพชาเฉลิมพระเกียรติ

IMG_984411 ส.ค. 58 ผอ.พรทิพย์ โพธิ์บัว พร้อมคณะครู ตัวแทน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ร่วมถวายอาหารเพลสามเณร ณ วัดเสาธงทอง อ.เมือง จ.ลพบุรี

บรรพชาสามเณร 85 รูป เฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญร่วมอนุโมทนา บรรพชาสามเณร 85 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 83 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา วันที่ 9 – 12 ส.ค. 58 ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี

การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการเตรียมความพรัอมสู่ประชาคมอาเซียน

การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการเตรียมความพรัอมสู่ประชาคมอาเซียน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

การแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน

11825160_923410001035980_5172715091389818477_nการแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่2 วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

คณะครูร่วมตักบาตรอาหารแห้ง ณ สถานปฎิบัติธรรม

30 ก.ค. 58 ผอ.พรทิพย์ โพธิ์บัว นำคณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง หล่อเทียนพรรษาและเลี้ยงเพลพระ ณ สถานปฏิบัติธรรม ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

กิจกรรมฟุตซอลละโว้ปี 1 สัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

กิจกรรมดี ๆ จากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด โดย อ.วิศรุต มีทอง เป็นผู้ควบคุมดูแลกิจกรรม