คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม 2015

รางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา 2557

OTT_02841สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน รางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้โดยนายสมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุล ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย เข้ารับรางวัล ณ ศาลาดุสิดา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันที่ 17 ก.ค.2558

รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557

IMG_1782วันที่ 17 กรกฎาคม.2558 นายสมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุล ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย เพื่อรับเกียรติบัตรพระราชทาน สถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557

เลือกตั้งประธานนักเรียน-นักศึกษา

IMG_1565วันที่ 14 ก.ค.58 จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน-นักศึกษา โดยทางวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการ กกต. จังหวัดลพบุรี และนายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร และอดีต สว.จังหวัดลพบุรี มาให้ความรู้เกี๋ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย

เข้ารับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน “ หมู่บ้านรักษาศิล ๕ ”

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ขับเคลื่อนนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “ หมู่บ้านรักษาศิล ๕ ” ระยะที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

รับใบประกาศผู้มีความประพฤติดี

IMG_8000นางสาวศรีสุดา บุตรจู ได้รับการยกย่องความประพฤติดีจากสำนักพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รับป้ายโรงเรียนรักษาศีลห้า

นางพรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้รับมอบป้ายโรงเรียนรักษาศีลห้า จาก นางศิริพร เรืองวงษ์ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลากรได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยIMG_7956

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและพิธีมอบเกียรติบัตร

11694746_912195392157441_8810639517112941253_nนางพรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานและรับมอบเกียรติบัตร จากนายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โครงการสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กิจกรรมฟุตซอลละโว้ปี 1 สัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

กิจกรรมดี ๆ จากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด โดย อ.วิศรุต มีทอง เป็นผู้ควบคุมดูแลกิจกรรม

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

11659284_910419142335066_727536142878867182_nวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดอบรม เตรียมความพร้อมทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ1