คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2015

วันสถาปนา วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

10347079_889883974388583_2334861771407224809_n 11260946_889884341055213_8383794031469727243_n 11265425_889884287721885_5093258965228241002_n

กิจกรรมร่วมร้อยใจทำบุญถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 17 พ.ค. 2558 ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ลพบุรี

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

ข่าววันที่ 15 พ.ค.2558 จากหนังสือพิมพ์มติชน….ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย …….โดยนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จำนวน 5 คน ติดอันดับ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติครั้งที่ 1 คะแนนสูงสุดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทัศนศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รุ่น 12-13 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

11064735_389224931267706_7371715135360059066_n 11167954_389318631258336_4447396120141494192_n 11203123_389226324600900_4796200836625161396_n 11209667_389225704600962_9206722508778633643_n

วันที่ 2-3 พ.ค.58 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รุ่น 12-13 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก